Söker du en pallvåg eller räknevåg eller en annan lösning på ett behov?
Kontakta oss för en genomgång av behoven så tar vi fram en lösning och förslag på vilken våg som behövs för att klara jobbet.

Tallbergs Våg & Maskinservice AB / Carl Lidén Vågservice

Tallbergs Våg & Maskinservice AB och Carl Lidén Vågservice utför underhåll, service, dokumentation och försäljning till Industrier samt nyförsäljning av industrivågar, butiksvågar, labbvågar, person & medecinvågar och håller utbildningar om våra vågar m.m. Vi har gedigen kompetens och brancherfarenhet och passion för att kunden ska bli nöjd. Vår kundkrets består endast av företag och anpassar till kundens behov. Vi gör allt för våra kunder då vi är mycket kvalitetsmedvetna. Vi anpassar våra öppettider för att tillmötesgå våra kunder.

Vi använder oss av verifierade vikter (spårbara normaler) med full dokumentation.

Tallbergs Våg & Maskinservice startades 1961 av Ernst Tallberg och Gertrud Tallberg och
ombildades till aktiebolag 1985. Idag är det Lars Tallberg som leder företaget sedan 2001 och har ett brett samarbete med flera leverantörs och produktföretag. Carl Lidén Vågservice startade 1982 med inrikting på våg service och kalibrering. Sedan 2018 har Carl Lidén ingått i Tallbergs Våg & Maskinservice AB. Tallbergs Våg & Maskinservice AB och Carl Lidén vågservice kommer att fortsätta med samma goda service som förr till gamla liksom nya kunder.