ATEX

Vi tillhandahåller även vågar för bruk i explosionsfarlig miljö. Vågarna är då CESI certifierade i sin respektive klass. Nedan exempel på några modeller.