Våginstrument - Fjärr och stordisplayer

Här finns exempel på fjärr och stordisplayer för avläsning på annan plats eller då avläsning måste göras på långt avstånd från t.ex. truckar eller fordon. Displayerna finns även som aktiva alltså med inbyggd viktindikator.

Våra Våginstrument - Fjärr och stordisplayer

D 320

20 mm LCD display
LED bakgrundsbelysning
ABS kaplsing eller panelmontage
RS232 seriell ingång
12-24 VDC matning eller batteridrift