Räknevågar

En räknevåg är helt enkelt en våg som anpassats till att räkna antal detaljer.
Vi kan leverera räknevågar från enkla fristående modeller med endast
basfunktioner till komplexa flervågssystem för räkning och lagerhantering.
Det finns även möjlighet att hyra räknevå under kortare eller längre period
för t.ex. årlig inventering av lager mm.

Räknevåg 3590

En systemräknevåg som baseras på terminal 3590. Till terminalen kan upp till
fyra analoga och ytterligare en digital lastbärare (typ labvåg) anslutas.
Fullt utbyggt klarar systemet att räkna allt från små detaljer med mg upplösning
till fulla pallar med vikt om flera ton,

Modern terminal med touchskärm, vi kan anpassa terminalen med svensk text,
symboler mm för ett intuitivt och enkelt handhavande. Databaser för artiklar,
kunder, taravikter mm. Kan byggas ut med streckodsläsare, printer, USB.minne
för registrering av vägningar mm. Kontakta oss gärna med dina behov och
önskemål så syr vi ihop ett förslag. Terminalen kan fås som fristående
bordsterminal eller för inbyggnad i skåp, rostfri kapsling mm.

Produktblad

Räknevåg CFS

Enklaste modellen av räknevåg som är kopplingsbar i tvåvågssystem. Vikt, detaljvikt och antalsdisplay för samtidig visning. Akustiskt larm vid uppnått antal mm. 100 minnesplatser, RS232 seriell port mm.

Produktblad

Räknevåg CXB

En mycket bra räknevåg med alla basfunktioner och prestanda i klass med dyrare modeller. Vikt, detaljvikt och antalsdisplay för samtidig visning. Akustiskt larm vid uppnått antal mm. Laddningsbart inbyggt batteri för ca. 200 timmars drift.

Produktblad