Fjärr och stordisplayer

Här finns exempel på fjärr och stordisplayer för avläsning på annan plats eller då avläsning måste göras på långt avstånd från t.ex. truckar eller fordon. Displayerna finns även som aktiva alltså med inbyggd viktindikator.