Ombyggnad

Förutom försäljning erbjuder vi dej som kund olika tjänster och hjälp med det mesta inom vägning.
Det kan röra sej om allt från reparationer och service eller underhåll av vågar. Kanske behöver du en särskild reservdel eller något tillbehör till befintlig våg? Slå en signal, vi har inte allt på lager men brukar kunna hitta det mesta...

Kalibrering av mätdon är en viktig del i allt kvalitetsarbete och vågar är inte något undantag. Faktum är att utan regelbunden och spårbar kalibrering är alla mätdon i princip odugliga ur kvalitetssynpunkt, för att veta avvikelser måste mätdon kalibreras mot spårbara normaler.
Läs mer under kalibrering.

Kundanpassade lösningar är lite av vår specialitet, du kanske behöver läsa toppvärdet av en kraft i en maskin? Fyllnads och kontrollvågar med särskilda funktioner? En våg som måste måttbyggas? Hör gärna av dej med ditt speciella projekt, vi brukar kunna presentera en lösning
och ett förslag på utrustning.

Under kundanpassat visas några exempel på unika lösningar. Behöver Er personal särskild utbildning? I vissa fall används inte tekniken rätt eller fullt ut, det kan då löna sej med lite utbildning och träning. Kanske behöver underhålls och servicetekniker på plats lite träning i felsökning och service av vågsystem eller komponenter för att minimera tiden för ett kostsamt driftsstopp?