2019-04/1556197975_pallvaag

Standard Pallvåg

  • Färg: Målet, eller gulkromaterat
  • Viktindikator: Valfri.

Kan fås i CE-M typgodkänt och förstagångsverifierat utförande.