2019-08/3590et

Räknevåg 3590

En systemräknevåg som baseras på terminal 3590. Till terminalen kan upp till fyra analoga och ytterligare en digital lastbärare (typ labvåg) anslutas.
Fullt utbyggt klarar systemet att räkna allt från små detaljer med mg upplösning till fulla pallar med vikt om flera ton,

Modern terminal med touchskärm, vi kan anpassa terminalen med svensk text, symboler mm för ett intuitivt och enkelt handhavande. Databaser för artiklar,
kunder, taravikter mm. Kan byggas ut med streckodsläsare, printer, USB.minne för registrering av vägningar mm. Kontakta oss gärna med dina behov och
önskemål så syr vi ihop ett förslag. Terminalen kan fås som fristående bordsterminal eller för inbyggnad i skåp, rostfri kapsling mm.

Ladda ner

Produktblad