2019-08/cfs

Räknevåg Cfs

Enklaste modellen av räknevåg som är kopplingsbar i tvåvågssystem. Vikt, detaljvikt och antalsdisplay för samtidig visning. Akustiskt larm vid uppnått antal mm. 100 minnesplatser, RS232 seriell port mm.

Ladda ner

Produktblad