Räknevågar

En räknevåg är helt enkelt en våg som anpassats till att räkna antal detaljer.
Vi kan leverera räknevågar från enkla fristående modeller med endast
basfunktioner till komplexa flervågssystem för räkning och lagerhantering.
Det finns även möjlighet att hyra räknevåg under kortare eller längre period
för t.ex. årlig inventering av lager m.m.